Płyty w formacie indywidualnym, bielone, montaż na śrubach.

 In