Biurowiec Koszęcin: Oddanie drugiego etapu prac.

 In